Коментарі відключені


В умовах, що склалися нині в Україні, стратегія системи сільськогосподарського природокористування має передбачати:

· формування високопродуктивних і екологічно стійких агроландшафтів;

· гармонійне поєднання механізму дії економічних законів і законів природи в межах території з урахуванням лімітуючих чинників навантаження на сільськогосподарські угіддя, біологічні ресурси та ландшафти;

· впровадження вимог щодо екологічної безпеки в системі с/г природокористування;

· забезпечення екологічно обгрунтованого поводження з пестицидами та агрохімікатами;

· формування механізму економічної, адміністративної та кримінальної відповідальності сільськогосподарських природокористувачів за порушення екологічних вимог;

· розроблення природоохоронних заходів на основі вимог міжнародного законодавства та підвищення його ролі в практиці сільськогосподарського природокористування;

· створення системи економічних стимулів виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції на основі технологій біологічного землеробства;

· підтримання сприятливого в екологічному відношенні довкілля, інфраструктури та умов для праці, відпочинку і фізичного розвитку сільськогПро населення;

· виведення з користування малопродуктивних сільськогосподарських угідь,

Насамперед у регіонах з високою розораністю земель.

З метою досягнення цих цілей необхідно:

1 здійснити комплексну еколого-економічну оцінку (районування) території України з

Виділенням в її складі природоохоронних комплексів, у тому числі територій та об'єктів природно-заповідного фонду, земель для високоінтенсивного ведення сільськогосподарського виробництва та промислового будівництва, а також забруднених районів для здійснення цільових природоохоронних заходів;

2 забезпечити виконання Національної програми охорони земель на період до 2010 року;

3 підготувати і впровадити галузеві схеми збереження та відтворення земельних, водних, біологічних, зокрема рибних та лісових, мінерально-сировинних та інших природних ресурсів;

4 здійснити землевпорядкування територій з урахуванням екологічної ситуації,

Що склалася, вилучення з обробітку радіоактивно і промислово забруднених, дуже еродованих, вторинно заболочених, засолених і підтоплених, екологічно уразливих земель;

5 створити водозахисні зони вздовж берегів річок, водосховищ, озер і ставків, очистити їх від мулу, сформувати високоефективні гідрологічні системи;

6 забезпечити активний перехід на біологічні методи ведення сільського господарства та виробництво екологічно чистої продукції;