Коментарі відключені


Метою державної політики в галузі є:

1) У водопровідно-каналізаційному господарстві:

· ліквідація диспропорції між потужностями систем водопостачання та очищення

Стічних вод населених пунктів;

· забезпечення очищення міських стічних вод відповідно до вимог природоохоронних законів ;

· забезпечення якості води джерел водопостачання відповідно до стандарту Джерела централізованого господарсько-питного водозабезпечення;

· утилізація осадів стічних та природних вод.

2) Тверді побутові відходи

Метою розв'язання проблеми санітарного очищення міст є формування комплексу робіт щодо збирання, транспортування та знешкодження відходів промисловими методами та використання цінних компонентів відповідно до вимог охорони довкілля.

Основні завдання, необхідні для розв'язання проблеми, передбачають:

· впровадження нових технологій збирання побутового сміття і селективного відбору цінних компонентів, а також промислових технологій його утилізації на обладнанні вітчизняного виробництва;

· розроблення програм з питань промислового перероблення побутового сміття.

3) Загальна програма дій у житлово-комунальному господарстві

Для вирішення екологічних проблем у житлово-комунальному господарстві України насамперед необхідно:

· впровадити комплекс економічних, науково-технічних і правових заходів щодо охорони та поліпшення стану водного басейну;

· розробити та впровадити правові та економічні важелі регулювання раціонального водопостачання із застосуванням сучасних систем обліку водоспоживання;

· оптимізувати використання та штучне поповнення підземних вод для питного водопостачання;

· розробити перспективні схеми теплопостачання малих міст України з метою визначення раціональних джерел теплопостачання споживачів;

· провести дослідження з визначення та оптимізації параметрів роботи пилоочисного

Устаткування і розробити конкретні рекомендації щодо захисту повітряного басейну в місцях розташування асфальтобетонних заводів;

· забезпечити підприємства сучасною нормативною і матеріально-технічною базою для здійснення комплексу робіт щодо збирання, транспортування та знешкодження побутового сміття.