Коментарі відключені


Основними причинами забруднення поверхневих вод України є:

скид неочищених та не досить очищених комунально-побутових і

Промислових стічних вод безпосередньо у водні об'єкти та через

Систему міської каналізації;

надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин у процесі

Поверхневого стоку води з забудованих територій та сільгоспугідь;

ерозія грунтів на водозабірній площі.

Якісний стан підземних вод внаслідок господарської діяльності

Також постійно погіршується. Це пов'язано з існуванням на

Території України близько 3 тис. Фільтруючих накопичувачів стічних

Вод, а також з широким використанням мінеральних добрив та

Пестицидів. Найбільш незадовільний якісний стан підземних вод у

Донбасі та Кривбасі. Значну небезпеку в експлуатаційних

Свердловинах Західної України становить наявність фенолів (до 5 -

10 гранично допустимих концентрацій - далі ГДК), а також

Підвищення мінералізації та зростання вмісту важких металів у

Підземних водах Криму.

Проблема екологічного стану водних об'єктів є актуальною для

Всіх водних басейнів України. Що ж до Дніпра, водні ресурси якого

Становлять близько 80 відсотків водних ресурсів України і

Забезпечують водою 32 млн. Населення та 2/3 господарського

Потенціалу країни, то це одне з найважливіших завдань економічного

І соціального розвитку та природоохоронної політики держави. Це

Зумовлено складною екологічною ситуацією на території басейну,

Оскільки 60 відсотків її розорано, на 35 відсотках земля сильно

Еродована, на 80 відсотках - трансформовано первинний природний

Ландшафт. Водосховища на Дніпрі стали акумуляторами забруднюючих

Речовин. Значної шкоди завдано північній частині басейну внаслідок

Катастрофи на Чорнобильській АЕС; в критичному стані перебувають

Малі річки басейну, значна частина яких втратила природну

Здатність до самоочищення. У катастрофічному стані знаходяться

Річки Нижнього Дніпра, де щорічно має місце ускладнення

Санітарно-епідеміологічної ситуації, знижується вилов риби, бідніє