Коментарі відключені


Першочерговими заходами, яких слід вжити для нормалізації екологічної обстановки та стабілізації стану повітряного басейну, є:

· підвищення ефективності діяльності щодо охорони атмосфери за рахунок зміцнення технологічної дисципліни на промислових підприємствах;

· перегляд переліку основних забруднюючих речовин атмосферного повітря, що нормуються;

· вдосконалення системи нормування викидів забруднюючих речовин.

З цією метою передбачається здійснити такі заходи:

· розробити стандарти якості атмосферного повітря, узгоджені з міжнародною системою стандартів;

· створити нову систему екологічного нормування введенням технологічних стандартів і нормативів утворення забруднюючих речовин під час здійснення технологічних процесів;

· розробити технологічні нормативи на основні забруднюючі речовини з урахуванням можливостей новітніх технологій;

· розробити цільові програми дій щодо поступового зниження рівня забруднення повітря на короткотермінову, середньотермінову та довготермінову перспективу для міст з підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря;

· здійснити перехід до міжнародних стандартів і нормативів якості атмосферного повітря.