Коментарі відключені


Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати

Як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через

Нехтування об'єктивними законами розвитку і відтворення

Природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні

Деформації народного господарства, за яких перевага надавалася

Розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно

Небезпечних галузей промисловості.

Економіці України притаманна висока питома вага

Ресурсомістких та енергоємних технологій, впровадження та

Нарощування яких здійснювалося найбільш дешевим способом - без

Будівництва відповідних очисних споруд. Це було можливим за

Відсутності ефективно діючих правових, адміністративних та

Економічних механізмів природокористування та без урахування вимог