Коментарі відключені


Ці та інші чинники, зокрема низький рівень екологічної

Свідомості суспільства, призвели до значної деградації довкілля

України, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод,

Повітря і земель, нагромадження у дуже великих кількостях

Шкідливих, у тому числі високотоксичних, відходів виробництва.

Такі процеси тривали десятиріччями і призвели до різкого

Погіршення стану здоров'я людей, зменшення народжуваності та

Збільшення смертності, а це загрожує вимиранням і

Біологічно-генетичною деградацією народу України.

Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що

Екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими

Регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її

Довготривалими медико-біологічними, економічними та соціальними

Наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка наближається до

Рівня глобальної екологічної катастрофи.

1 ПРОМИСЛОВІСТЬ

Головними причинами, що призвели до загрожуючого стану

Довкілля, є:

застаріла технологія виробництва та обладнання, висока

Енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у два - три

Рази відповідні показники розвинутих країн;

високий рівень концентрації промислових об'єктів;

несприятлива структура промислового виробництва з високою

Концентрацією екологічно небезпечних виробництв;

відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд,

Оборотних систем водозабезпечення тощо), низький рівень

Експлуатації існуючих природоохоронних об'єктів;

відсутність належного правового та економічного механізмів,

Які стимулювали б розвиток екологічно безпечних технологій та

Природоохоронних систем;

відсутність належного контролю за охороною довкілля.

Металургійна промисловість, що включає чорну та кольорову

Металургію, коксове та прокатне виробництво, а також суміжні

Допоміжні об'єкти і процеси, є однією з найбільш забруднюючих

Галузей промисловості, викиди якої від стаціонарних джерел

Забруднення досягають 38 відсотків загальної кількості

Забруднюючих речовин.

Вплив підприємств нафтохімічного комплексу на стан

Навколишнього природного середовища характеризується викидами в

Атмосферу вуглеводнів, сірчаної кислоти, сірковуглецю, ртуті,

Фтористих та інших шкідливих сполук.

У ряді регіонів України висока концентрація хімічних та

Нафтохімічних виробництв призвела до занадто високого рівня

Забруднення джерел водопостачання. У відкриті водойми хімічні

Підприємства скидають щорічно 70 млн. Куб. Метрів неочищених або

Недостатньо очищених стоків. Хімічна промисловість - одна з

Основних галузей, де утворюються у великих обсягах відходи, значна

Кількість яких - токсичні.

Підприємства нафтогазового комплексу за рівнем шкідливого

Впливу на довкілля вважаються об'єктами підвищеного екологічного

Ризику. Вони є потенційними джерелами забруднення довкілля, що

Може статися у разі порушення технологічних режимів роботи

Устаткування чи аварійної ситуації. Деякі об'єкти забруднюють

Довкілля і за нормальних умов роботи, що зумовлено існуючими

Технологічними процесами.