Коментарі відключені


Сільське господарство України - найбільш природомістка

Галузь, що має могутній природно-ресурсний потенціал, який включає

4184 млн. Гектарів сільськогосподарських угідь (69,3 відсотка

Території України), в тому числі 33,19 млн. Гектарів ріллі (55

Відсотків), 7,63 млн. Гектарів природних кормових угідь -

Сіножатей і пасовищ (12,6 відсотка). У сільськогосподарському

Виробництві щороку використовується понад 10,9 млрд. Куб. Метрів

Води, або 36,4 відсотка її загального споживання. В розрахунку на

Одного мешканця припадає 0,82 гектара сільськогосподарських угідь,

У тому числі 0,65 гектара ріллі, тоді як у середньому по Європі ці

Показники становлять відповідно 0,44 і 0,25 гектара. Розораність

Сільськогосподарських угідь досягла 72 відсотків, а в ряді

Регіонів перевищує 88 відсотків. До обробітку залучені

Малопродуктивні угіддя, включаючи прируслові луки і пасовища та

Схилові землі. Якщо Україна в Європі займає 5,7 відсотка

Території, то її сільськогосподарські угіддя - 18,9 відсотка, а

Рілля - 26,9 відсотка. Ефективність використання земель в Україні

Значно нижча, ніж у середньому по Європі.

Основними причинами низької віддачі земельного потенціалу в

Україні є безгосподарне ставлення до землі, тривала відсутність

Реального власника, помилкова стратегія максимального залучення

Земель до обробітку, недосконалі техніка і технологія обробітку

Землі та виробництва сільськогосподарської продукції, невиважена

Цінова політика, недотримання науково обгрунтованих систем ведення

Землеробства і, зокрема, повсюдне недотримання сівозмін, внесення

Недостатньої кількості органічних добрив, низький

Науково-технічний рівень проектування, будівництва та експлуатації

Меліоративних систем, недосконала система використання і внесення

Мінеральних добрив та невиконання природоохоронних,

Комплексно-меліоративних, протиерозійних та інших заходів.

Якісний стан земельного фонду постійно погіршується. В

Окремих районах, де проведено осушення земель, відбувається

Неконтрольоване зниження рівня грунтових вод, зменшення потужності

Органічної маси, а в районах зрошення - підтоплення і засолення

Грунтів, деградація чорноземів, що призвело до негативних

Екологічних наслідків у районах Полісся та на півдні України. Нині

148 відсотка загальної площі поливних земель піддаються

Еродуванню, 1,5 відсотка - перезволоженню, понад 4 відсотки є

Солонцюваті та засолені. Збільшення мінералізації грунтових вод

Загрожує вторинним засоленням земель. Майже на всіх землях

Спостерігається неухильне зниження вмісту гумусу в грунтах. Тільки

За 20 років (з 1961 року по 1981 рік) середній вміст гумусу в

Грунтах України знизився з 3,5 до 3,2 відсотка.

Розвиток різних форм власності та господарювання на землі без

Суворого і надійного державного екологічного та митного контролю

За ввезенням небезпечних відходів, брак відповідної законодавчої

Бази призводять до споживацького ставлення до землі. Використання

У великій кількості мінеральних добрив, пестицидів та інших

Хімічних препаратів разом з промисловим і радіаційним забрудненням

Може ще більше ускладнити екологічну ситуацію в Україні, знизити

Відтворювальну здатність біосфери та екологічну стійкість

Агроландшафтів.