Коментарі відключені


Багаторічна енергетично-сировинна спеціалізація, а також

Низький технологічний рівень промисловості України поставили її в

Число країн з найбільш високими абсолютними обсягами утворення та

Накопичення відходів. Обсяг утворення відходів у 1996 році

Становив 700 - 720 млн. Тонн.

Скорочення обсягів виробництва, яке спостерігалося у

Більшості галузей економіки протягом 1991 - 1996 років, суттєво не

Позначилося на загальній ситуації щодо утворення відходів.

За станом на 1996 рік загальна маса накопичених на території

України відходів у поверхневих сховищах перевищила 25 млрд. Тонн,

Що в розрахунку на 1 кв. Км площі становить близько 40 тис. Тонн.

Відходи нагромаджуються у вигляді шламосховищ, териконів,

Відвалів, різних звалищ. Площа земель, зайнята ними, становить

Близько 160 тис. Гектарів.

Внаслідок гіпертрофованого розвитку гірничодобувної

Промисловості в Україні домінують відходи, що утворюються під час

Розробки родовищ (до 75 відсотків загального обсягу) та збагачення

Корисних копалин (відповідно 13 і 14 відсотків). Значну частину

Цих обсягів становлять відходи хіміко-металургійної переробки

Сировини.

З урахуванням сучасного технологічного рівня переробки

Відходів в Україні серед загальної кількості відходів, що

Утворюються щороку, реальну цінність становлять 410 - 430 млн.

Тонн. Утилізується лише третина загальної кількості відходів. Це

Свідчить про значні ресурсні резерви. Проте протягом 1992 - 1996

Років спостерігалася стійка тенденція до зниження обсягів

Використання відходів (щорічно в середньому на 20 відсотків менше

Порівняно з попереднім роком), яке відбувалося більш високими

Темпами, ніж скорочення загальних обсягів промислового

Виробництва.

Існуючий рівень утилізації відходів вторинних ресурсів не

Впливає на поліпшення стану довкілля. Це пов'язано з тим, що до

Переробки залучаються в основному великотоннажні гірничопромислові

Та деякі інші відходи - малотоксичні чи нейтральні (інертні). Тому

Екологічний ефект переробки відходів є незначним. До категорії

Високотоксичних належать лише 1 - 2 відсотки всіх промислових

Відходів, але їх вплив на довкілля дедалі зростає. Однак до цього

Часу не збудовано жодного спеціалізованого заводу з переробки

Токсичних промислових відходів, немає належним чином організованої

Системи збирання, зберігання та видалення токсичних відходів,

Відсутні техніка та обладнання для переробки відходів будівництва

І комунального господарства.

Недостатні норми адміністративної та кримінальної

Відповідальності за порушення правил збирання, зберігання,

Транспортування та використання промислових та інших відходів.

Однобокість екологічної політики виявляється також у

Недостатньому екологічному контролі за масовим використанням

Деяких інших відходів (фосфогіпсу, вапняково-сірчаних шламів

Тощо). Це - додаткове джерело забруднення природного середовища.