Коментарі відключені


Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає

Вимогам раціонального природокористування. Порушено екологічно

Допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь,

Лісових насаджень, що негативно впливає на стійкість

Агроландшафту. Розораність земель є найвищою в світі і досягла 56

Відсотків території країни і 80 відсотків сільськогосподарських

Угідь. Інтенсивне сільськогосподарське використання земель

Призводить до зниження родючості грунтів через їх переущільнення

(особливо чорноземів), втрати грудкувато-зернистої структури,

Водопроникності та аераційної здатності з усіма екологічними

Наслідками.

З грунтом щороку виноситься 11 млн. Тонн гумусу, 0,5 млн.

Тонн азоту, 0,4 млн. Тонн фосфору і 0,7 млн. Тонн калію. Щорічні

Еколого-економічні збитки від ерозії грунтів дорівнюють 9,1 млрд.

Гривень.

Значної екологічної шкоди земельні ресурси зазнають через

Забруднення грунтів викидами промисловості (важкі метали, кислотні

Дощі тощо) та використання засобів хімізації в аграрному секторі.

Понад 40 відсотків органіки, отримуваної в результаті діяльності

Великих тваринницьких комплексів та птахофабрик, з потенційних

Органічних добрив перетворюються на джерела забруднення довкілля.

Ситуація з забрудненням територій ускладнилася після аварії

На Чорнобильській АЕС. Радіонуклідами забруднено понад 4,6 млн.

Гектарів земель у 74 районах 11 областей, у тому числі 3,1 млн.

Гектарів ріллі. З використання вилучено 119 тис. Гектарів

Сільськогосподарських угідь, у тому числі 65 тис. Гектарів ріллі.

10 КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Мінерально-сировинна база є основою виробництва понад 90

Відсотків продукції важкої промисловості. На частку

Мінерально-сировинного комплексу припадає третина виробничих

Фондів, близько 40 відсотків капітальних вкладень, майже п'ята

Частина трудових ресурсів. Приблизна вартість промислових запасів

Основних видів корисних копалин дорівнює 14,8 трлн. Гривень.

За різноманітністю та багатством мінерально-сировинних

Ресурсів Україна випереджає такі розвинуті країни світу як США,

Канада, Англія, Франція, Китай та інші. В Україні виробляється

Близько 5 відсотків світового обсягу мінерально-сировинних

Ресурсів. Щороку гірничодобувна промисловість України випускає

Продукції на 25 - 28 млрд. Доларів США (у цінах світового ринку).

На території України виявлено близько 8 тисяч родовищ, понад

90 видів корисних копалин, з яких 20 мають важливе економічне

Значення. Серед них нафта, газ, залізні, марганцеві, титанові,

Уранові руди, вугілля, сірка, ртуть, каолін, графіт, вогнетривкі

Глини, будівельні матеріали, питні, мінеральні води.

До промислового освоєння залучено від 40 до 75 відсотків

Розвіданих запасів основних видів корисних копалин.

Подальший розвиток мінерально-сировинного комплексу України

Потребує негайного розв'язання на державному рівні проблем, які

Істотно гальмують розширення мінерально-сировинної бази, її

Екологічну реабілітацію та раціональне використання.

Сьогодні немає чіткого механізму управління і належного

Державного нагляду за використанням і охороною надр, що призводить

До безгосподарного ставлення гірничодобувних підприємств до

Мінеральної сировини та зростання необгрунтованих її втрат.

Через недосконалі технології видобування та переробки

Мінеральної сировини, незадовільне вирішення питань комплексного

Освоєння родовищ у надрах залишаються і втрачаються:

- до 70 відсотків розвіданих запасів нафти;

- до 50 відсотків солей;

- до 28 відсотків вугілля;

- до 25 відсотків металів.

Нерозв'язаною є проблема геологічного вивчення і використання

Техногенних родовищ корисних копалин - відвалів видобутку і

Відходів збагачення та переробки мінеральної сировини, які містять

Цінні корисні копалини і мають промислове значення. Вже сьогодні в

Україні обсяги цих відходів перевищують 25 млрд. Тонн, займаючи

Площу понад 150 тис. Гектарів. З кожним роком їх кількість

Збільшується. Таким чином в Україні утворено сотні великих,

Середніх та малих техногенних родовищ різних корисних копалин,

Придатних для промислового освоєння. Потенційна вартість

Техногенних родовищ за попередніми розрахунками обчислюється

Десятками млрд. Доларів США. Така маса вторинних продуктів у

Перерахунку на 1 кв. Кілометр території України перевищує

Аналогічний показник для США у 6 разів та у 3 рази - для держав

Європейського Союзу.