Коментарі відключені


Екстенсивне природокористування, нехтування екологічним

Обгрунтуванням у процесі розвитку агропромислового комплексу,

Зарегулювання стоку річок, осушення боліт, стихійний розвиток

Колективного садівництва та інші невпорядковані дії призвели до

Знищення майже 70 відсотків цінних природних комплексів і

Ландшафтів України.

Площа природно-заповідного фонду України зростає повільними

Темпами і становить на сьогодні лише 2 млн. Гектарів, або 3,4

Відсотка території країни, що є недостатнім гарантом для

Забезпечення збереження і відтворення генофонду тварин і рослин та

Різноманіття природних екосистем, насамперед на лівобережжі

Лісостепової зони, Придніпров'ї та в степовій частині Криму, де

Під охорону взято лише 0,2 - 0,7 відсотка територій.

Існуючі ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки

Через недостатнє фінансування, слабку матеріально-технічну та

Лабораторну базу нині не виконують функцій щодо збереження та

Відновлення рідкісних і типових видів флори і фауни.

В умовах економічної та екологічної кризи при переході до

Ринкових відносин та різних форм власності без ефективних заходів

З боку держави процес деградації генофонду флори і фауни, ценозів,

Екосистем та ландшафтів стане незворотним.